گیج رینگی آسیمتو

0تومان
  • قیمت بدون مالیات: 0تومان
  • کد محصول: 139
  • موجودی: در انبار

ردیف

مشخصات کالا

تلرانس

سایز

کدکالا

قیمت

1

گیج های رینگی اینچی برو

2A

1/4-20-BSW

692-01-3

 

2

گیج های رینگی اینچی نرو

2A

1/4-20-BSW

692-01-4

 

3

گیج های رینگی اینچی برو

2A

3/8-16-BSW

692-03-3

 

4

گیج های رینگی اینچی نرو

2A

3/8-16-BSW

692-03-4

 

5

گیج های رینگی اینچی برو

2A

5/16-18-BSW

692-02-3

 

6

گیج های رینگی اینچی نرو

2A

5/16-18-BSW

692-02-4

 

 

ردیف

مشخصات کالا

تلرانس

دقت

کدکالا

قیمت

1

گیج های رینگی صاف

 

Ø10 mm

675-10-0

 

2

گیج های رینگی صاف

 

Ø12 mm

675-12-0

 

3

گیج های رینگی صاف

 

Ø16 mm

675-16-0

 

4

گیج های رینگی صاف

 

Ø20 mm

675-20-0

 

5

گیج های رینگی صاف

 

Ø25 mm

675-25-0

 

6

گیج های رینگی صاف

 

Ø30 mm

675-30-0

 

7

گیج های رینگی صاف

 

Ø35 mm

675-35-0

 

8

گیج های رینگی صاف

 

Ø40 mm

675-40-0

 

9

گیج های رینگی صاف

 

Ø45 mm

675-45-0

 

 

         

10

گیج های رینگی صاف

 

Ø50 mm

675-50-0

 

11

گیج های رینگی صاف

 

Ø55 mm

675-55-0

 

12

گیج های رینگی صاف

 

Ø60 mm

675-60-0

 

13

گیج های رینگی صاف

 

Ø65 mm

675-65-0

 

14

گیج های رینگی صاف

 

Ø70 mm

675-70-0

 

15

گیج های رینگی صاف

 

Ø75 mm

675-75-0

 

16

گیج های رینگی صاف

 

Ø80 mm

675-80-0

 

17

گیج های رینگی صاف

 

Ø85 mm

675-85-0

 

18

گیج های رینگی صاف

 

Ø90 mm

675-90-0

 

19

گیج های رینگی صاف

 

Ø95 mm

675-95-0

 

20

گیج های رینگی صاف

 

Ø100 mm

676-00-0

 

 

ردیف

مشخصات کالا

تلرانس

سایز

کدکالا

قیمت

1

گیج رینگی برو(لوله)

ISO 228

G1/8

690-02-3

 

2

گیج رینگی نرو(لوله)

ISO 228

G1/8

690-02-4

 

3

گیج رینگی برو(لوله)

ISO 228

G1/4

690-03-3

 

4

گیج رینگی نرو(لوله)

ISO 228

G1/4

690-03-4

 

5

گیج رینگی برو(لوله)

ISO 228

G3/8

690-04-3

 

6

گیج رینگی نرو(لوله)

ISO 228

G3/8

690-04-4

 

7

گیج رینگی برو(لوله)

ISO 228

G1/2

690-05-3

 

8

گیج رینگی نرو(لوله)

ISO 228

G1/2

690-05-4

 

9

گیج رینگی برو(لوله)

ISO 228

G3/4

690-07-3

 

10

گیج رینگی نرو(لوله)

ISO 228

G3/4

690-07-4

 

11

گیج رینگی برو(لوله)

ISO 228

G1

690-09-3

 

12

گیج رینگی نرو(لوله)

ISO 228

G1

690-09-4

 

13

گیج رینگی برو(لوله)

ISO 228

 

690-10-3

 

14

گیج رینگی نرو(لوله)

ISO 228

 

690-10-4

 

15

گیج رینگی برو(لوله)

ISO 228

 

690-11-3

 

16

گیج رینگی نرو(لوله)

ISO 228

 

690-11-4

 

17

گیج رینگی برو(لوله)

ISO 228

 

690-12-3

 

18

گیج رینگی نرو(لوله)

ISO 228

 

690-12-4

 

19

گیج رینگی برو(لوله)

ISO 228

 

690-13-3

 

20

گیج رینگی نرو(لوله)

ISO 228

 

690-13-4

 

21

گیج رینگی برو(لوله)

ISO 228

G2

690-14-3

 

22

گیج رینگی نرو(لوله)

ISO 228

G2

690-14-4

 

23

گیج رینگی برو(لوله)

ISO 228

 

690-15-3

 

24

گیج رینگی نرو(لوله)

ISO 228

 

690-15-4

 

25

گیج رینگی برو(لوله)

ISO 228

 

690-16-3

 

26

گیج رینگی نرو(لوله)

ISO 228

 

690-16-4

 

 

ردیف

مشخصات کالا

تلرانس

سایز

کدکالا

قیمت

1

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M6*0.75

685-06-2

 

2

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M6*0.75

686-06-2

 

3

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M8*0.75

685-08-2

 

4

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M8*0.75

686-08-2

 

5

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M8*1

685-08-3

 

6

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M8*1

686-08-3

 

7

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M10*1

685-10-3

 

8

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M10*1

686-10-3

 

9

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M10*1.25

685-10-4

 

10

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M10*1.25

686-10-4

 

11

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M11*1

685-11-3

 

12

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M11*1

686-11-3

 

13

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M12*1

685-12-3

 

14

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M12*1

686-12-3

 

15

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M12*1.25

685-12-4

 

16

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M12*1.25

686-12-4

 

17

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M12*1.5

685-12-5

 

18

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M12*1.5

686-12-5

 

19

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M14*1

685-14-3

 

20

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M14*1

686-14-3

 

21

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M14*1.25

685-14-4

 

22

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M14*1.25

686-14-4

 

23

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
کد امنیتی